Matura rozszerzona z historii

Matura z historii to egzamin, który sprawdza umiejętności uczniów na poziomie rozszerzonym.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z dwóch części: testu obowiązkowego i testu dodatkowego.

Część ustna składa się z dwóch części: wywiadu historycznego i prezentacji multimedialnej.

Jak przygotować się do matury rozszerzonej z historii?

  1. Warto przejrzeć podręcznik do historii. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje na temat dziejów Polski i świata. Podręcznik pomoże Ci się zorientować w sytuacji i lepiej zrozumieć teksty źródłowe.
  2. Przydatne będą także materiały dodatkowe, np. atlasy historyczne czy słowniki. Dzięki nim łatwiej będzie Ci odnaleźć potrzebne informacje i lepiej je zrozumieć.
  3. Warto także rozwiązywać przykładowe testy maturalne, aby sprawdzić swoją wiedzę i nabrać pewności siebie przed egzaminem.

Jakie są najważniejsze tematy na matury rozszerzonej z historii?

  1. Najważniejszym tematem na matury rozszerzonej z historii jest ocena wpływu czynników społecznych, politycznych i gospodarczych na rozwój danego państwa.
  2. Drugim ważnym tematem jest ocena przyczyn i skutków ważnych wydarzeń historycznych.
  3. Trzecim istotnym tematem jest umiejętność interpretowania źródeł historycznych oraz ich analiza.
  4. Czwartym ważnym elementem jest znajomość terminologii historycznej oraz umiejętność stosowania jej w praktyce.