Matura z historii – ile trwa matura z historii?

Ile czasu poświęca się na przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii? Czy jest to trudny egzamin?

Historia jest przedmiotem, który interesuje wielu maturzystów. Wiedza z tego przedmiotu może być przydatna w życiu codziennym, a także pomaga lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Egzamin maturalny z historii składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej. Czas trwania egzaminu maturalnego z historii to około 4 godzin.

Matura z historii – ile trwa?

Matura z historii jest egzaminem państwowym, który umożliwia przystąpienie do studiów wyższych. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i ustnej. Część teoretyczna trwa 120 minut, a część ustna – 20 minut.

Matura z historii – co musisz wiedzieć?

Matura z historii jest egzaminem, który sprawdza znajomość ucznia historii. Historia to dziedzina wiedzy, która obejmuje badanie przeszłości. Egzamin maturalny z historii składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z dwóch części: testu obowiązkowego i testu dodatkowego. Test obowiązkowy składa się z 40 pytań, a test dodatkowy z 20 pytań. Uczeń ma do wyboru jeden z trzech tematów do napisania eseju w części pisemnej: 1) Środowisko naturalne i cywilizacja; 2) Społeczeństwo i państwo; 3) Kultura i religia. Czas na napisanie eseju wynosi 60 minut. Część ustna egzaminu maturalnego polega na rozmowie kwalifikacyjnej ze stałymi pytaniami oraz dodatkowymi pytaniami sformułowanymi przez egzaminatora na podstawie pracy pisemnej ucznia. Rozmowa kwalifikacyjna trwa 15 minut, a cały egzamin maturalny – 3 godziny.

Jak się przygotować?

Matura z historii jest egzaminem pisemnym, który składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje wypracowanie na jeden z trzech podanych tematów, a część druga to test wiedzy z całego programu nauczania. Egzamin trwa 180 minut.

Aby dobrze przygotować się do egzaminu, należy:

  • Przejrzeć cały program nauczania i określić, na które partie materiału warto się szczególnie skupić.
  • Wyszukać dodatkowe materiały (np. w Internecie) i przeanalizować je pod kątem przydatności dla egzaminu.
  • Ustalić plan nauki i systematycznie go realizować. Pamiętaj, że im bliżej egzaminu, tym więcej czasu powinno się poświęcać na powtarzanie materiału.
  • Przygotować się psychicznie do egzaminu – uwierzyć w swoje możliwości i być gotowym na to, że mogą pojawić się trudne pytania.